Η Kozloduy NPP – New Builds PLC κάλεσε τους δυνητικούς εργολάβους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία AP1000 στη βορειοδυτική Βουλγαρία.

Το Kozloduy είναι ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Βουλγαρίας, με εγκατεστημένη ισχύ 2.000 MW. Το 2022, η χώρα αποφάσισε να εγκαταλείψει το έργο του πυρηνικού σταθμού Belene και να κατασκευάσει περισσότερους αντιδραστήρες στο Kozloduy, όπως αναφέρει το Balkan Green Energy News.

Η εταιρεία έργου Kozloduy NPP – New Builds PLC δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση την απόφαση του κοινοβουλίου από τον Δεκέμβριο του 2023 για την εγκατάσταση των μονάδων 7 και 8 στο χώρο του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, επιλέγοντας την τεχνολογία АР1000. Η Kozloduy NPP – New Builds PLC ανήκει στον NPP. Kozloduy .

Η εταιρεία αναζητά ανάδοχο για τη μηχανική, την κατασκευή, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης στο πλαίσιο συμφωνίας με το κλειδί στο χέρι. Ο γενικός στόχος της ανάθεσης είναι να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα AP1000 έως το 2035, αναφέρεται στην πρόσκληση.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 2 Φεβρουαρίου, ενώ η διαδικασία προβλέπει δύο φάσεις. Η τρέχουσα πρόσκληση αφορά τις εταιρείες που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάληψη της εργασίας. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις προσφορές τους σε επόμενη διαδικασία. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί μετά από διαπραγματεύσεις.

Η Westinghouse Electric Company με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η αρχή σχεδιασμού του AP1000. Θα αναθέσει τις αρμοδιότητες για το σχεδιασμό των επιμέρους συστημάτων και κτιρίων εντός του εργοστασίου, εξήγησε η Kozloduy NPP – New Builds PLC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Ιούνιο του 2023, η εταιρεία με έδρα την Πενσυλβάνια υπέγραψε σύμβαση για την εκ των προτέρων μελέτη και σχεδιασμό (FEED) μιας νέας μονάδας στον ΑΗΣ Κοζλοντούι.

Τον Οκτώβριο, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Νικολάι Ντένκοφ δήλωσε ότι η Ελλάδα, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία θα προτιμούσαν μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας από το να επενδύσουν σε δύο νέους αντιδραστήρες στο Κοζλοντούι.