Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΕ σημείωσε η Ελλάδα τον Οκτώβριο, κατά 10,8%, σύμφωνα με τη Eurostat. Παράλληλα, κατέγραψε την υψηλότερη μηνιαία άνοδο στη βιομηχανική παραγωγή της ΕΕ, με άνοδο 6%.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-7,0%), στη Μάλτα (-2,5%) και στην Ολλανδία (-2,1%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Ελλάδα (+6,0%), Πορτογαλία (+3,8%) και Τσεχία (+2,9%).

Oι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-34,0%), στην Εσθονία (-12,2%) και στην Ολλανδία (-11,1%). Oι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Ελλάδα (+10,8%), Δανία (+6,9%) και Σλοβακία (+4,4%).

Γράφημα για τη βιομηχανική παραγωγή © Eurostat

Γράφημα για τη βιομηχανική παραγωγή © Eurostat