Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Wood Mackenzie, οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών αναμένεται να εγκαταστήσουν 3,8 TW (AC) παγκόσμιας ισχύος μεταξύ 2024 και 2033, αναφέρει το περιοδικό pv.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι νέες αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα φτάσουν σε συνδυασμό τα 5,4 TW, ανεβάζοντας το σωρευτικό παγκόσμιο σύνολο των δύο τεχνολογιών στα 8 TW μέχρι το 2033. Η χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας, εξαιρουμένης της αντλησιοταμίευσης, αναμένεται επίσης να αυξηθεί κατά περισσότερο από 600% κατά την ίδια χρονική περίοδο, με σχεδόν 1 TW νέας χωρητικότητας να τίθεται σε λειτουργία.

Ο Luke Lewandowski, αντιπρόεδρος της παγκόσμιας έρευνας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Wood Mackenzie, δήλωσε ότι η ανάπτυξη αναμένεται παρά τον πληθωρισμό, τους περιορισμούς του δικτύου και τις προκλήσεις αδειοδότησης.

«Η παγκόσμια ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, λόγω των στόχων πολιτικής σε επίπεδο χώρας, της τεχνολογικής καινοτομίας και των ανησυχιών για την ενεργειακή ασφάλεια», εξήγησε. «Η αποθήκευση ενέργειας θα έχει το πιο ισορροπημένο γεωγραφικό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια των προοπτικών, εν μέρει λόγω του σημαντικού της ρόλου στη συμβολή της στη διάθεση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Εάν οι προβλέψεις της Wood Mackenzie είναι ακριβείς, η σωρευτική εγκατεστημένη παγκόσμια ηλιακή ισχύς θα τετραπλασιαστεί σχεδόν μεταξύ 2024 και 2033. Η ανάπτυξη θα οδηγηθεί από την Κίνα, η οποία αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 50% της νέας δυναμικότητας.

Ο Juan Monge, κύριος αναλυτής κατανεμημένων φωτοβολταϊκών στην Wood Mackenzie, δήλωσε ότι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές των μονάδων ενίσχυσαν τον ρυθμό ανάπτυξης ηλιακών συστημάτων στην Ευρώπη και την Κίνα πέρυσι και θα συνεχίσουν να το κάνουν βραχυπρόθεσμα.

Διαβάστε ακόμη