Η Ελλάδα θέλει να γίνει κόμβος πράσινου υδρογόνου προς την Ευρώπη αλλά όλα τα σενάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνονται στην έκθεση επιπτώσεων του σχεδίου για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2040, δείχνουν πως πρέπει να κάνουμε υπομονή! Στο κείμενο της Κομισιόν αναφέρεται πως οι ποσότητες των εισαγωγών υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων (e-fuels) παραμένουν σχετικά μικρές το 2040, λόγω του σχετικά υψηλού κόστους.

Οι υπηρεσίες της Κομισιόν αποφεύγουν τις προβλέψεις για την παραγωγή και τις εισαγωγές πράσινου υδρογόνου και παραπέμπουν στη νέα αναθεώρηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που αναμένεται τον φετινό Ιούνιο. Επισημαίνουν, όμως, πως η κατανάλωση υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα πέραν των παραδοσιακών εφαρμογών (όπως ο χημικός τομέας και τα διυλιστήρια) «εμφανίζεται στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ και συμβάλλει στην απαλλαγή των τομέων που είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις εκπομπές διοξειδίου (CO2) και στη στήριξη της λειτουργίας του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλά μερίδια μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρέχουν εποχική αποθήκευση».

Όμως, «κατά την τρέχουσα δεκαετία, η κατανάλωση υδρογόνου παραμένει περιορισμένη, τόσο επειδή οι τεχνολογίες που βασίζονται στο υδρογόνο χαρακτηρίζονται γενικά από σχετικά χαμηλό επίπεδο ωριμότητας όσο και επειδή τα μοντέλα δίνουν προτεραιότητα στην απαλλαγή από τις εκπομπές CO2 σε τομείς που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο οριακό κόστος μείωσης». Στη συνέχεια η κατανάλωση υδρογόνου αυξάνεται ραγδαία, επιτυγχάνοντας το 2040 55-95 Mtoe (εκατομμύρια Τόνους Ισοδυνάμου Πετρελαίου – ΤΙΠ) στα περισσότερα σενάρια. Η παραγωγή συνθετικών καυσίμων (τόσο αερίων όσο και υγρών) αντιπροσωπεύει τη μερίδα του λέοντος της συνολικής κατανάλωσης υδρογόνου το 2040, ακολουθούμενη από τη βιομηχανία και – πολύ κοντά – τις μεταφορές. Μόνο αυτοί οι τρεις τομείς αντιπροσωπεύουν πάνω από τα τρία τέταρτα της συνολικής κατανάλωσης υδρογόνου το 2040 σε όλα τα σενάρια. Το 2050, η κατανάλωση υδρογόνου διπλασιάζεται σε σχέση με το 2040, επιτυγχάνοντας περίπου 170-175 Mtoe.