Η αποθήκευση αποτελεί «βασικό στοιχείο» στον δρόμο της πράσινης μετάβασης μέχρι το 2040, ώστε να διεισδύσουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα της «Γηραιάς Ηπείρου». Σύμφωνα με προσχέδιο κειμένου της ΕΕ που διεύρρεσε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο 90% της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040 στην ΕΕ και θεωρεί την αποθήκευση ενέργειας πιο επιτακτική από ποτέ. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων για σταθμούς αποθήκευσης μέσω της θέσπισης ενός σαφούς και αξιόπιστου ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Τα έργα με ενσωματωμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τους περιορισμούς ισχύος που θα προκύπτουν όσο θα αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι περικοπές αποτελούν ένα μέτρο για την εξασφάλιση ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος, κατά τις ημέρες που η παραγωγή ΑΠΕ είναι υψηλή και η ζήτηση χαμηλή, ώστε να διατηρείται χώρος στο ηλεκτρικό σύστημα και για τις θερμικές μονάδες ως εφεδρείες. Ο βασικός λόγος που θα συνεχίσουν να απαιτούνται περιορισμοί ισχύος είναι η έλλειψη συστημάτων αποθήκευσης και η σχετικά μικρή δυνατότητα των Βαλκανικών Συστημάτων να απορροφήσουν την πλεονάζουσα «πράσινη» ενέργεια που θα παράγεται στη χώρα μας.

Μόλις λίγες ημέρες πριν η ολλανδική εταιρεία Giga Storage παρουσίασε ένα project 600MW/2.400MWh που αναπτύσσει στο Βέλγιο. Ονομάζεται «Green Turtle» (πράσινη χελώνα) και θα βρίσκεται στο Dilsen-Stokkem δίπλα σε έναν νέο υποσταθμό υψηλής τάσης 380 kV που λειτουργεί από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς της χώρας (TSO) Elia. Η τοποθεσία βρίσκεται κατά μήκος μιας γραμμής υψηλής τάσης από το Van Eyck στο Gramme, ενώ συνδέεται επίσης με το δίκτυο της Ολλανδίας. Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και θα βοηθήσει στην διαλείπουσα παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο στο Βέλγιο, και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Το νέο πάρκο μπαταριών θα έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 2.400 MWh. Αυτό σημαίνει ότι η μέση κατανάλωση ενέργειας 330.000 οικογενειών μπορεί να αποθηκευτεί εδώ κάθε μέρα και να τροφοδοτηθεί ξανά στο ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση, στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός αξιόπιστου ενεργειακού δικτύου και προσιτής ενέργειας για όλους.