Σαφή κριτήρια ζητά η αγορά για τα νέα πιλοτικά έργα στα υπεράκτια αιολικά που δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως έγραψε το energygame.gr, ο κ. Σκυλακάκης έχει αποφασίσει να προχωρήσει το ΥΠΕΝ την προσεχή διετία σε πρόσθετες άδειες πιλοτικών, δηλαδή μικρότερων, υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Πηγή της αγοράς επισήμανε πως το υπουργείο θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στη διαμόρφωση των κριτηρίων για την επιλογή των αναδόχων, καθώς τυχόν ασάφειες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα κύκλο δικαστικών προσφυγών από εταιρείες που δεν θα επιλεχθούν.

Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και εξαρχής ποσοτικοποιημένα, ώστε να υπάρξει ένα αξιόπιστο σύστημα μοριοδότησης. Το σχέδιο επιλογής των αναδόχων θα χρειαστεί να βγει σε δημόσια διαβούλευση για ένα επαρκές χρονικό διάστημα και να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις της αγοράς, σημείωσε η πηγή.

Μεταξύ των κριτηρίων, προτείνεται να συμπεριληφθούν η προμήθεια εξοπλισμού από την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα, ενδεχόμενες παράπλευρες δραστηριότητες όπως η παραγωγή υδρογόνου, τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών από τα έργα, καθώς και ένα εύλογο ανώτατο όριο για την εκτιμώμενη τιμή πώλησης της ενέργειας.

Από την αγορά εκφράζονται επίσης επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι εφικτό να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, δεδομένης της γραφειοκρατικής λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών, ωστόσο υπάρχει η ελπίδα ότι οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν χάρη στην ισχυρή πολιτική βούληση του ΥΠΕΝ και γενικότερα της κυβέρνησης για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών έργων.

Το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων παικτών για επενδύσεις στα υπεράκτια είναι ισχυρό και στο επίκεντρο έχουν ήδη μπει περιοχές όπως η ανατολική Κρήτη, η Ρόδος, το κεντρικό Αιγαίο, η Εύβοια, τα Διαπόντια νησιά και ο Πατραϊκός Κόλπος. Για τις δύο τελευταίες περιοχές, ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι παρουσιάζουν συγκριτικά μικρότερο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τα ανεμολογικά δεδομένα, για τις περιοχές που θα εγκατασταθούν αιολικά σταθερής έδρασης ελκυστική θεωρείται μια ταχύτητα ανέμου πάνω από 7 – 7,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ για τα πλωτά αιολικά τα αντίστοιχα μεγέθη είναι τουλάχιστον 8 – 8,5 μέτρο ανά δευτερόλεπτο.