Ενεργοποιήθηκε από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) η δυνατότητα Διετούς Αναστολής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με τη σχετική πλατφόρμα https://e-ape.dapeep.gr/ που άνοιξε την Τρίτη, 23/1/2024.

Η ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ

Την εφαρμογή της παρ. 3α του Άρθρου 12α του ν. 4414/16 δρομολογεί ο ΔΑΠΕΕΠ, με τη σχετική πλατφόρμα https://e-ape.dapeep.gr/ που άνοιξε την Τρίτη, 23/1/2024. Σύμφωνα με αυτόν, οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπογράψει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΣΛΕ) με τον ΔΑΠΕΕΠ και δεν είχαν ηλεκτριστεί έως τις 28/3/2023, μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές απευθείας στην αγορά, δηλαδή να συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, για περίοδο έως και δυο ετών. 

Για αυτό το διάστημα αναστέλλεται, αλλά δεν ακυρώνεται η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης που έχουν υπογράψει με τον ΔΑΠΕΕΠ. Επίσης, για αυτή την περίοδο μπορούν να εκδίδονται υπέρ του παραγωγού οι Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ), υπό την προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή του σταθμού τους στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης του ΔΑΠΕΕΠ και να έχουν δικό τους λογαριασμό στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (για περισσότερα δείτε εδώ https://www.dapeep.gr/energeia/eguiseis-proeleusis/eggrafi-sto-mitrwo-egguisewn/)

Σε μια περίοδο που οι τιμές κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, οι κάτοχοι αυτών των σταθμών έχουν τη δυνατότητα για ένα διάστημα που θα επιλέξουν, να αξιοποιήσουν τις συμφερότερες γι’ αυτούς επιλογές. Όπως είναι προφανές, στο διάστημα αυτό όσοι κάνουν χρήση του δικαιώματος, δεν θα λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση από τον ΔΑΠΕΕΠ. 

Οι παραγωγοί που θέλουν να επωφεληθούν, πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία αναστολής της δικής τους Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης: 

  1. Εισαγωγή στην πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ και αυθεντικοποίηση μέσω του TAXISNET με τα στοιχεία της εταιρείας,
  2. Ενημέρωση στοιχείων της εταιρείας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email),
  3. Συμπλήρωση και Υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων,  
  4. Έλεγχος προϋποθέσεων υπαγωγής από τον ΔΑΠΕΕΠ,
  5. Υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μεταξύ του Κατόχου του Σταθμού και του ΔΑΠΕΕΠ και,
  6. Εφαρμογή της αναστολής, η οποία θα ξεκινά την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.