Ο πολυεθνικός όμιλος Andritz ανέλαβε να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει έξι αναστρέψιμες γεννήτριες αντλιοστροβίλων για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, για το έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία. Το συγκρότημα πρόκειται να αποτελείται από δύο μονάδες με ξεχωριστούς άνω ταμιευτήρες.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής της μετάβασης, η Ελλάδα στηρίζεται ουσιαστικά σε έργα αποθήκευσης ενέργειας. Ενώ είναι πρωτοπόρος στις δημοπρασίες για την επιδότηση συστημάτων μπαταριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα προετοιμάζει επίσης ορισμένα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα αντλισιοταμίευσης. Το μεγαλύτερο από αυτά, η Αμφιλοχία, βρίσκεται υπό κατασκευή και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Μόλις τεθεί σε εμπορική λειτουργία, ο σταθμός θα έχει συνολική ισχύ 680 MW σε λειτουργία παραγωγής και 730 MW για άντληση. Η συνολική ετήσια παραγωγή εκτιμάται σε 816 GWh. Η Ελλάδα έχει στηρίξει την Τέρνα Ενεργειακή με 250 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούνται από επιχορήγηση και ετήσιες πληρωμές. Μέρος της κρατικής ενίσχυσης εγκρίθηκε μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μονάδες αντλησιοταμίευσης χρησιμεύουν ως μπαταρίες του δικτύου

Η Andritz, που εδρεύει στο Γκρατς της Αυστρίας, δήλωσε ότι το έργο της είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η επίβλεψη της εγκατάστασης έξι αντιστρεπτών μονάδων αντλιοστροβίλου-γεννήτριας και το θέμα της θέσης σε λειτουργία, μαζί με τον σχετικό εξοπλισμό, τους ρυθμιστές, το σύστημα διέγερσης και προστασίας, τις κύριες βαλβίδες εισόδου, τις πύλες σωλήνων ρεύματος, καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες.

Το νερό αντλείται στον άνω ταμιευτήρα με τη χρήση πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και απελευθερώνεται για να παράγει ξανά ενέργεια, όταν συμβαίνει το αντίθετο

Η προηγμένη μονάδα αντλησιοταμίευσης θα λειτουργήσει ως πράσινη μπαταρία εξισορροπώντας τις διακυμάνσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς και ηλιακούς σταθμούς, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και σταθερή λειτουργία του ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου, αναφέρει η εταιρεία.

Το νερό αντλείται στον άνω ταμιευτήρα με τη χρήση πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας, όταν η παραγωγή υπερβαίνει τη ζήτηση. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, το αποθηκευμένο νερό απελευθερώνεται στον κάτω ταμιευτήρα για να παραχθεί και πάλι ενέργεια.

Δεδομένης της παγκόσμιας αύξησης της ενεργειακής ζήτησης και του αυξανόμενου μεριδίου των ασταθών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οικονομικές λύσεις για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας είναι απαραίτητες, εξήγησε η Andritz. Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια αντλησιοταμίευσης εξακολουθούν να αποτελούν τη μόνη συμβατική τεχνολογία.

Πάνω από 600 εκατ. η επένδυση στην Αμφιλοχία

Το έργο της Αμφιλοχίας αποτελείται από δύο συστήματα με ξεχωριστούς άνω ταμιευτήρες. Ο κοινός κοινός κάτω ταμιευτήρας, η λίμνη Καστράκι, κατασκευάστηκε το 1960. Ανήκει στην ελεγχόμενη από το κράτος Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Η μονάδα του Αγίου Γεωργίου προβλέπεται με τέσσερις αναστρέψιμους στροβίλους με 460 MW συνολικά σε λειτουργία στροβίλου και 496 MW σε λειτουργία άντλησης. Το άλλο τμήμα, ο Πύργος, επίσης ημιυπαίθρια εγκατάσταση, θα έχει δύο. Οι σήραγγες έχουν μήκος 2.800 και 1.600 μέτρα αντίστοιχα.

Η Αμφιλοχία έχει το καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος στην ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2013.

Σχεδόν όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναπτύσσουν υδροηλεκτρικά έργα αντλησιοταμίευσης

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η επένδυση ανέρχεται σε πάνω από 600 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης έναν υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, ο οποίος περιλαμβάνει υδροηλεκτρικό σταθμό αντλησιοταμίευσης.

Ο όμιλος Andritz δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες στους τομείς του χαρτοπολτού και του χαρτιού, των μετάλλων, της υδροηλεκτρικής ενέργειας και του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η Andritz Hydropower έχει εγκαταστήσει μέχρι σήμερα 470 GW.

Άλλες χώρες της περιοχής που παρακολουθούνται από το Balkan Green Energy News έχουν κυρίως επιταχύνει τις εργασίες για επενδύσεις αντλησιοταμίευσης τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, η Βόρεια Μακεδονία μόλις επέστρεψε το έργο Čebren στο σχεδιαστήριο για 14η φορά.