Έτος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Τουρκία χαρακτήρισε το 2023 ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της χώρας Alparslan Bayraktar, καθώς αντιπροσωπεύουν το 99,5% της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο των ΑΠΕ  στο 65% έως το 2035, από το σημερινό 56%.

Σύμφωνα με το Balkan Green Energy news, η Τουρκία αύξησε την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 2.845 MW πέρυσι. Από τα 59,2 GW συνολικά, κάτι λιγότερο από 32 GW ήταν υδροηλεκτρική ενέργεια, σε σύγκριση με 11,8 GW από αιολικά και 11,3 GW σε φωτοβολταϊκά, ανέφερε το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Οι γεωθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αντιπροσώπευαν σχεδόν 1,7 GW και ο τομέας της βιοενέργειας ήταν 2,5 GW.

Ο υπουργός Alparslan Bayraktar δήλωσε ότι η συνολική προστιθέμενη ισχύς ανήλθε σε 2.858 MW, πράγμα που σημαίνει ότι το 99,5% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Χαρακτήρισε το 2023 «το έτος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία παρήγαγαν 326,3 TW πέρυσι. «Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ήταν 42%. Από την άλλη πλευρά, το μερίδιό τους στην εγκατεστημένη ισχύ ήταν 56%. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εγκατεστημένη ισχύ στο 65% έως το 2035 και να αυξήσουμε το μερίδιό τους στην παραγωγή στο 55%», υπογράμμισε ο Bayraktar.

Το 2002, η ηλεκτρική ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ήταν 12,3 GW, δηλαδή 39%, σημείωσε το υπουργείο. Είναι ενδιαφέρον ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις 18 Ιανουαρίου αποτελούσε το 54,9% του συνόλου, ανέφερε η Enerji Günlüğü.

Σε άλλες ειδήσεις από την Τουρκία, η Akfen Renewable Energy (Akfen Yenilenebilir Enerji) δήλωσε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής ενέκρινε τη μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο της Gelinkaya. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια άδεια στη χώρα για έναν ηλιακό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση, επισήμανε η εταιρεία.

Η τοποθεσία εκτείνεται σε 44,9 εκτάρια. Το τμήμα φωτοβολταϊκών προβλέπεται σε ονομαστική ισχύ 35,8 MW και σύνδεση με το δίκτυο 30 MW. Το σύστημα μπαταριών θα έχει ισχύ λειτουργίας 30 MW και χωρητικότητα 60 MWh, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει σε πλήρες εύρος έως και δύο ώρες.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αγοράς Ενέργειας (EMRA ή EPDK) έδωσε προτεραιότητα στα τέλη του 2002 σε έργα υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνουν αντίστοιχη εγκατάσταση αποθήκευσης.

Η Akfen έχει εγκατεστημένα 699 MW, εκ των οποίων τα 121,4 MW είναι ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.