Όλο και μεγαλύτερο έδαφος κερδίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2022, η ετήσια παγκόσμια εγκατάσταση ανεμογεννητριών ανερχόταν σε 77,37 GW (68,85 GW στην ξηρά και 8,53 GW στη θάλασσα), με την περιοχή της περιοχή Ασία-Ειρηνικός να κυριαρχεί, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της GlobalData. Η αιολική ενέργεια, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης και αναμένεται να αυξήσει το μερίδιό της στο 13,11% της παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος έως το 2027, από 10,61% το 2022, αναφέρει η έκθεση.

Όπως σημειώνει το power-technology, το 2022, η Ασία-Ειρηνικός ηγήθηκε της αγοράς με ετήσια εγκατάσταση ανεμογεννητριών 43,06GW το 2022, ακολουθούμενη από την περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την Αμερική με ετήσια εγκατάσταση 19,56GW και 14,76GW, αντίστοιχα.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις παγκόσμιες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, ξεπερνώντας τις περιοχές ΕΜΕΑ και Αμερική. Η ανάπτυξη ανεμογεννητριών στην Ασία – Ειρηνικό προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα, η οποία έχει καταρτίσει ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια που επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να στηρίξει την ανάπτυξή της και τις φιλοδοξίες της να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Άλλες χώρες όπως η Ινδία, η Αυστραλία, η Δημοκρατία της Κορέας και η Ιαπωνία έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την επόμενη δεκαετία, καθιστώντας την περιοχή σημαντική αγορά για τις ανεμογεννήτριες και άλλο συναφή εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Η χερσαία παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι ο εξέχων τρόπος παραγωγής στην Ασία-Ειρηνικό, με μερίδιο 88,4% στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ το 2022. Η ίδια περιοχή ηγείται επίσης της αγοράς με ετήσια υπεράκτια εγκατάσταση 5 GW το 2022, ακολουθούμενη από την ΕΜΕΑ με 3,52 GW.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2023-2027, οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών αναμένεται να φτάσουν συνολικά τα 590,90GW. Η Ασία-Ειρηνικός θα συνεχίσει να ηγείται της αγοράς, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 378,67GW, ακολουθούμενη από την EMEA και την Αμερική με 122,75GW και 89,48GW, αντίστοιχα.

Το 2022, η Κίνα αντιπροσώπευε το 47,6% των εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ με 10,6%. Η Κίνα αναμένεται να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της κατά τα έτη 2023-2027

Οι κύριοι παράγοντες για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ανεμογεννητριών περιλαμβάνουν τις δημοπρασίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, τις ευνοϊκές κυβερνητικές πολιτικές, τα τιμολόγια τροφοδότησης (FiT) και άλλα οικονομικά κίνητρα, τις ανεμογεννήτριες με αυξημένη απόδοση και τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

Ωστόσο, προκλήσεις όπως η ρυθμιστική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι τεχνολογικές προκλήσεις και η υπανάπτυκτη υποδομή δικτύου, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η αντίσταση των τοπικών κοινοτήτων εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς.

Παγκόσμια αγορά ανεμογεννητριών το 2018-2022 και 2023-2027