Ρεκόρ ανάπτυξης κατέγραψε η υπεράκτια αιολική βιομηχανία της Ευρώπης το 2023, αφού προστέθηκαν 4,2 GW νέας δυναμικότητας και αναμένεται να δημιουργούν περίπου 5 GW ετησίως κατά τα επόμενα τρία χρόνια, ωστόσο δεν είναι αρκετά για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030.

Σύμφωνα με το Renewables now, η συνολική δυναμικότητα που προστέθηκε πέρυσι είναι 40% υψηλότερη από ό,τι το 2022, με τα 3 GW του συνόλου να προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με στοιχεία της WindEurope. Τα περισσότερα αιολικά πάρκα που τέθηκαν σε λειτουργία το 2023 βρίσκονται στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο αξιοσημείωτο έργο που τέθηκε σε λειτουργία είναι το 1,5 GW Hollandse Kust Zuid στα ολλανδικά ύδατα, το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κόσμο επί του παρόντος.

Αφού η νομική αβεβαιότητα και η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς περιόρισαν τις επενδύσεις το 2022, το επίπεδό τους κορυφώθηκε το περασμένο έτος και έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 30 δισ. ευρώ. Επιβεβαιώθηκαν τα σχέδια για οκτώ νέα υπεράκτια έργα συνολικής ισχύος 9 GW, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που η τελική επενδυτική τους απόφαση (FID) καθυστέρησε λόγω του περιβάλλοντος της αγοράς.

Τον Δεκέμβριο η Ørsted ανακοίνωσε την FID του έργου Hornsea 3 των 2,9 GW

Τον τελευταίο μήνα του έτους, η Ørsted A/S ανακοίνωσε την FID του έργου Hornsea 3 των 2,9 GW στα ανοικτά του Ηνωμένου Βασιλείου και τα σχέδια για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου 4,2 GW της υπεράκτιας αιολικής ζώνης Norfolk επαναλήφθηκαν μετά την αλλαγή στην ιδιοκτησία του τεράστιου προγράμματος.

Σύμφωνα με την WindEurope, οι νέες νομοθετικές δράσεις και η έκδοση της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την αιολική ενέργεια αποτέλεσαν σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής βιομηχανίας το 2023. Στις θετικές δράσεις περιλαμβάνεται η αύξηση της ανώτατης τιμής στον επερχόμενο γύρο δημοπρασιών υπεράκτιων αιολικών έργων του Ηνωμένου Βασιλείου (AR6).

Η υπεράκτια αγορά της Ευρώπης προβλέπεται να αναπτυχθεί περαιτέρω εάν όλες οι χώρες ξεκινήσουν τις προγραμματισμένες δημοπρασίες τους για το 2024, οι οποίες θα θέσουν σε προσφορά τουλάχιστον 40 GW έργων. Η WindEurope, ωστόσο, ζήτησε μεταρρυθμίσεις στις δημοπρασίες για την αναθεώρηση των αρνητικών προσφορών χωρίς ανώτατο όριο που απαιτούν από τους κατασκευαστές να πληρώνουν για το δικαίωμα κατασκευής ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου και να αντιμετωπίσουν έτσι το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Από τα 13,5 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που δημοπρατήθηκαν το 2023, περίπου το 70% ανατέθηκε μέσω αρνητικών προσφορών χωρίς ανώτατο όριο.

Η WindEurope επεσήμανε ότι, ανεξάρτητα από τον αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης, η Ευρώπη θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της για το 2030 μόνο εάν 24 GW πάρκων τεθούν σε λειτουργία ετησίως κατά την περίοδο 2027-2030.