Σε δυσάρεστη θέση βρίσκονται δεκάδες ενεργειακές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα, καθώς δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί οι απαραίτητες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για το νέο καθεστώς και τη δυνατότητά τους να αλλάξουν νομική μορφή, παρά το πέρας των οκτώ μηνών μετά τη ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Ειδικότερα, σε επιστολή της Electra Energy και της ΕΚΠΟΙΖΩ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), την οποία συνυπογράφουν 14 ενεργειακές κοινότητες και φορείς, υπογραμμίζεται ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.5037/2023) δεν επιτρέπει σε ενεργειακές κοινότητες του νόμου 4513/2018 να δημιουργήσουν νέα έργα.

Ωστόσο, οκτώ μήνες μετά τη ψήφισή του νέου πλαισίου, ακόμη δεν έχουν δημοσιευθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα ξεκαθαρίζουν πως μία υπάρχουσα ενεργειακή κοινότητα μπορεί να αλλάξει νομική μορφή.

Τα ζητήματα που είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν είναι, μεταξύ άλλων, πως μία ενεργειακή κοινότητα (με βάση το Ν.4513/2018) μπορεί να μετατραπεί σε Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) ή Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (ΕΚΠ), καθώς και τι θα συμβεί, σε περίπτωση που αποφασιστεί η μετατροπή τους στις νέες νομικές μορφές, με τα έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) που είτε ήδη λειτουργούν, είτε βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης και στα οποία συμμετέχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανεπαρκή εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται, επίσης, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν εφαρμόζουν τις συμβάσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Στην εν λόγω Απόφαση ορίζεται ότι «ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Όπως έχει γράψει το powergame.gr, παρατηρείται το φαινόμενο ότι ακόμα και μετά το πέρας 14 μηνών δεν έχει διενεργηθεί εκκαθάριση, έναντι εντός τριμήνου από την εκκίνηση λειτουργίας του έργου ΑΠΕ που θεωρείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Σήμερα, σε όλη τη χώρα έχουν λάβει όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή βρίσκονται σε λειτουργία ή είναι υπό κατασκευή, 134 έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες, συνολικής ισχύος 66 MW περίπου.