Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εστιάζει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ το 2024, με σκοπό να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των έργων της, που σήμερα ανέρχονται σε 850 MW, σύμφωνα με πληροφορίες.

Από το σύνολο των πράσινων έργων που διαθέτει η εταιρεία τα 500 MW έχουν λάβει όρους σύνδεσης και προχωρά η ωρίμανση και των υπολοίπων. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την ανάθεση της κατασκευής των ώριμων έργων της εταιρείας.

Η είσοδος της ΔΕΠΑ στην παραγωγή πράσινης ενέργειας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022 με την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEW SPES CONCEPT Α.Ε.», η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συνολικής ισχύς 222 MW σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη ΔΕΠΑ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Επίσης στις 12.08.2022 αποφασίστηκε η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NORTH SOLAR 1» η οποία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η NORTH SOLAR 1 AE θα αναπτύξει έργο συνολικής ισχύος 95 MW

Η NORTH SOLAR 1 AE θα αναπτύξει έργο συνολικής ισχύος 95 MW. Στις 5.10.2022 αποφασίστηκε η έγκριση του δικαιώματος προαίρεσης της ΔΕΠΑ για την απόκτηση του υπολοίπου 51% του μετοχικού κεφαλαίου της «NORTH SOLAR M.A.E.» η οποία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύς 500 MW. Πλέον, η ΔΕΠΑ κατέστη μέτοχος του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η NORTH SOLAR διαθέτει χαρτοφυλάκιο 16 έργων συνολικής ισχύος 500 MW. Η NORTH SOLAR 1 θα αναπτύξει έργο συνολικής ισχύος 95 MW στην περιοχή Βρυσιά του δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Έχει λάβει όλες τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις καθώς και την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης της άδειας εγκατάστασης καθώς και στην εξασφάλιση της απαιτούμενης γης.

Η NEW SPES CONCEPT διαθέτει χαρτοφυλάκιο 14 έργων Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 222 ΜW. Για 12 εκ των 14 του συνόλου των έργων έχουν κατατεθεί φάκελοι χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Οι παραπάνω επενδύσεις σηματοδοτούν την είσοδο τη ΔΕΠΑ στις ΑΠΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της θέσης της στον τομέα των «πράσινων» και εναλλακτικών πηγών ενέργειας αναπτύσσοντας τις απαραίτητες υποδομές και συνεχίζοντας την αναζήτηση για περαιτέρω διεύρυνση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της.