Η εταιρεία Wattcrop, που ανήκει στον όμιλο της αυστραλιανής Macquarie, ανακοίνωσε την υποβολή τριών αιτήσεων αποθήκευσης ενέργειας στον ΑΔΜΗΕ, για την προσφορά όρων σύνδεσης. Η Wattcrop κινητοποιείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής για βιώσιμη ανάπτυξη και στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Wattcrop είναι εταιρεία ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας που έχει εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ενέργειας με μεγάλη επιτυχία ως νεοφυής επιχείρηση. Η επιτυχία της Wattcrop επιταχύνθηκε με την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της από τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό όμιλο Macquarie GIG, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι ως στρατηγικός επενδυτής το 2021.Η Wattcrop στοχεύει να γίνει ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής έργων ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα.

Μέχρι το τέλος του 2023, η Wattcrop είχε φτάσει να διαθέτει χαρτοφυλάκιο σε διάφορα στάδια αδειοδοτικής ωριμότητας για Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ), συνολικής ονομαστικής ισχύος 773.1 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 3.092,4MWh.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στον ΑΔΜΗΕ για προσφορά όρων σύνδεσης στον κύκλο Ιανουαρίου 2024 είναι συνολικής ισχύος 273,1MW και εγγυημένης χωρητικότητας 1092,4 MWh και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον τοπικό και περιφερειακό ενεργειακό τομέα.

Θεσσαλονίκη – Έργο Αποθήκευσης 90,9 ΜW:

Το πρώτο έργο που υποβλήθηκε ανήκει στον Δήμο Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και πρόκειται για ένα Διασυνδεδεμένο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (stand-alone BESS) Ονομαστικής Ισχύος 90,9 ΜW με εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 363,6 MWh

Θεσσαλονίκη – Έργο Αποθήκευσης 82,2 ΜW:

Το δεύτερο έργο που υποβλήθηκε ανήκει στον Δήμο Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και πρόκειται για ένα Διασυνδεδεμένο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (stand-alone BESS) Ονομαστικής Ισχύος 82,2 ΜW με εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 328,8 MWh

Σέρρες – Έργο Αποθήκευσης 100 ΜW:

Το τρίτο έργο ανήκει στο δήμο Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, και πρόκειται για ένα Διασυνδεδεμένο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (stand-alone BESS) Ονομαστικής Ισχύος 100ΜW με εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 400 MWh

Η εταιρεία προσδοκά ότι τα έργα αυτά θα παρέχουν σημαντικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ενισχύοντας την ενεργειακή υποδομή της περιοχής, η Wattcrop δεσμεύεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Με αυτά τα έργα, η Wattcrop συμβάλλει ενεργά στην ευρύτερη προσπάθεια για αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.